Už jsme druháci

Za první měsíc jsme stihli hodně práce i zábavy.

Přeji všem dětem i jejich rodičům klidný školní rok 2019 – 2020.

J. Urbanová, třídní učitelka

…Fotogalerie zde.