UZAVŘENÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY OD 11. 3. 2020

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví bude naše škola, stejně jako všechny školy v republice, až do odvolání uzavřena.
Kromě školy a školní družiny je uzavřena i školní jídelna a všem našim žákům byly odhlášeny obědy.
Prosíme všechny žáky a rodiče o sledování aktuálních informací ve sdělovacích prostředcích, na našich webových stránkách a facebooku školy.

Zároveň prosíme žáky druhého stupně, aby sledovali bakaláře a školní emaily, kam jim učitelé budou zasílat podklady k samostudiu. Učitelé 1. stupně se s rodiči spojí prostřednictvím emailů nebo jiných komunikačních nástrojů.

S tímto opatřením souvisí i zrušení dne otevřených dveří, který se měl konat ve čtvrtek 12.3.2020.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Dana Tužilová
ředitelka školy

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close