UZAVŘENÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY OD 11. 3. 2020

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví bude naše škola, stejně jako všechny školy v republice, až do odvolání uzavřena.
Kromě školy a školní družiny je uzavřena i školní jídelna a všem našim žákům byly odhlášeny obědy.
Prosíme všechny žáky a rodiče o sledování aktuálních informací ve sdělovacích prostředcích, na našich webových stránkách a facebooku školy.

Zároveň prosíme žáky druhého stupně, aby sledovali bakaláře a školní emaily, kam jim učitelé budou zasílat podklady k samostudiu. Učitelé 1. stupně se s rodiči spojí prostřednictvím emailů nebo jiných komunikačních nástrojů.

S tímto opatřením souvisí i zrušení dne otevřených dveří, který se měl konat ve čtvrtek 12.3.2020.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Dana Tužilová
ředitelka školy