Videa pro vysvětlení desetinných čísel

Vážení rodiče,

doporučuji vzhledem k nově probírané látce v matematice – desetinná čísla zadat adresu: www.matyskova-matematika.cz. Dále kliknout na: 5.ročník, 1.díl. K probíranému učivu patří stránky 51 – 55. Jsou zde pěkná videa, která dětem usnadní pochopení látky.