Volby do školské rady

Ředitelka ZŠ J. A. Komenského Louny v souladu s § 167 zákona č.561/2004 Sb., Zákon
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), oznamuje vyhlášení voleb do školské rady za zástupce zákonných zástupců žáků.

Volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají pro období říjen 2023 – říjen 2026.

Volby proběhnou na třídních schůzkách dne 5. 10. 2023 tajným hlasováním.

Pokud máte zájem o práci ve školské radě a chcete kandidovat, prosíme
o podání přihlášky do 21. 9.2023 do 12.00 hod.

Přihlášku vyplňte a zašlete na adresu hach@zsjak.cz

Přihláška:

Děkujeme za spolupráci.