Volby do školské rady

Vážení zákonní zástupci žáků školy,

vlastní volby do školské rady proběhnou v termínu od 25. do 29. září 2020 online.

Volba vybraného kandidáta se provádí označením políčka.  Může být označen maximálně takový počet kandidátů, jaký má být zvolen, tj. tři. Je-li označen vyšší počet kandidátů, hlasování je neplatné. Za každého žáka školy může být zákonnými zástupci žáka zaslán pouze jeden hlas. Výsledky voleb do školské rady budou zveřejněny do 2. října 2020.

Podrobnější informace o volbách lze získat na online třídních schůzkách dne 24. 9. 2020

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou školy, Mgr. Danou Tužilovou, zveřejňuje jména navržených kandidátů (jména jsou řazena v abecedním pořadí):

Čermáková Jitka 
Dědičová Anna 
Mgr. Dostálová Procházková Veronika 
Hájková Monika  
Hořava Luboš 
Hotová Andrea 
Ištvánková Radka 
Janečková Petra 
Kohoutová Andrea 
Krupková Jiřina 
Mgr. Lukášová Jana 
Mgr. Pištora Zdeněk 
Sladkovská Jiřina 
Bc. Stegeman Veronika   
Tichý Karel 
Ing. Trubačová Markéta 
Walter Zdeněk 

Volební komise