Vyhlášení volných dnů

Vážení rodiče, milí žáci,

z rozhodnutí Vlády České republiky bude v pondělí 21. 12. 2020 a úterý 22. 12. 2020 vyhlášeno volno pro všecny žáky a studenty ZŠ, SŠ, ZUŠ, konzervatoří a VOŠ.

Vyučování, včetně činnosti školní družiny, bude na naší škole ukončeno v pátek dne 18. 12. 2020.

Sejdeme se opět 4. 1. 2021. Pokud bude pokračovat rotační výuka na druhém stupni, nastoupí 4. ledna do školy 6.A, 6.B a 7.A. 8. ročník a 7.B by se v prvním lednovém týdnu vzdělávala distančně.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Dana Tužilová