Výlet do přírody

V měsíci září se každoročně koná náš oblíbený výlet do přírody. Letos nám počasí nepřálo. Hodně pršelo a několikrát jsme museli improvizovat.

Nakonec se vše vydařilo a všichni jsme si to parádně užili. Proběhl indiánský běh, házení žaludy na cíl, poznávání stromů a keřů, běh ve skupinkách, poznávání okolí Loun a Dobroměřic, prohlídka cyklistického stadiónu, sběr kaštanů a žaludů, hledání pokreslených kamínků.
Naši nejmenší si vyrobili čelenky, vymysleli indiánský pokřik, závodili v běhu. Poté jsme si na školní zahradě opekli buřtíky. Potěšilo nás, že se na nás přišla podívat i p. ředitelka.

Ale hlavně jsme byli spolu!!!

Fotogalerie – galerie – družina – Výprava do přírody