Výměnný pobyt v rámci programu Erasmus+ … nezapomenutelný týden v Lučenci

Týden od 15. – 20. října si 15 žáků 7. a 8. ročníku naší školy bude dlouho pamatovat. V rámci programu Erasmus+ se totiž vydali na výměnný pobyt do partnerské Základní školy na ulici Vajanského v Lučenci. Tento pobyt byl vyvrcholením spolupráce mezi naší školou a Základní školou v Lučenci, která trvá několik let.

První den našeho pobytu byl plný dobrodružství. Po dlouhé cestě jsme dorazili do Lučence, kde nás srdečně přivítali naši slovenští kamarádi a jejich rodiny, u kterých jsme byli ubytováni, což nám umožnilo poznat slovenskou kulturu a tradice.

V pondělí jsme se sešli ve škole, kde nás přivítala paní ředitelka. Náš program začal prezentacemi škol o našich městech a recyklaci ve městech a školách. Prezentacemi jsme se snažili ukázat, jaký význam má ochrana životního prostředí pro nás všechny. Poté jsme se pustili do několika STEM aktivit, vařili jsme společně zdravé pokrmy a navštívili místní radnici, kde nás osobně přivítal pan víceprimátor. Odpolední procházka po Lučenci a návštěva městského muzea nám pomohly lépe pochopit historii a kulturu tohoto krásného města.

Úterý bylo věnováno rozvíjení jazykových kompetencí, práci v mezinárodních skupinách a kreativitě. Své dovednosti jsme si vyzkoušeli při workshopech tradičních řemesel. Odpoledne jsme strávili výletem do okolí Lučence, kde jsme navštívili hrad Divín.

Ve středu jsme se vydali na celodenní výlet do Banské Štiavnice. Prohlídku tohoto historického města, návštěvu Štoly Barlolomej a ukázku výcviku dravců jsme si užili a zároveň získali spoustu pro nás nových informací.

Čtvrtek byl plný zážitků. Seznámili jsme se s místní kulturou a tradicemi. Navštívili jsme pivovar Franz, Synagogu a výstavu „Obři oceánu.“ Odpoledne jsme se pak věnovali společným netradičním sportovním hrám, které nás ještě více spojily.

Poslední den našeho pobytu jsme strávili poznáváním krás Slovenska. Navštívili jsme Štrbské pleso ve Vysokých Tatrách, což byl skvělý závěr naší společné cesty. Po předání certifikátů jsme ještě navštívili Poprad, kde jsme se s našimi novými kamarády rozloučili a vydali se na dlouhou cestu domů.

 

Děkujeme Základní škole na ulici Vajanského za skvěle připravený program. Poděkování patří i rodičům našich kamarádům za jejich starostlivost a organizaci mimoškolních aktivit.

Těšíme se na setkání v Lounech, které se uskuteční na konci května.