Výsledky voleb do Školské rady

Do Školské rady byli zvoleni:

zákonní zástupci žáků:

Luboš Hořava, Mgr. Zdeněk Pištora, Ing. Markéta Trubačová

pedagogičtí pracovníci školy:

Mgr. Jan Červa, Mgr. Lenka Meruňková, Ivana Vochomůrková

Volební komise