Výsledky zápisu do 1. ročníku

Rozhodnutí

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán, rozhodla podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů takto:

od 1. 9. 2022 se přijímají k základnímu vzdělávání v Základní škole J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace, tito uchazeči:

 
Reg. čísloVýsledek zápisu Reg. čísloVýsledek zápisu Reg. čísloVýsledek zápisu
03N4Fpřijat(a) EENLGpřijat(a) Q13IUpřijat(a)
0Z6TIpřijat(a) EVYA5přijat(a) QJN4Ypřijat(a)
1AXKIpřijat(a) FAN6Spřijat(a) QQUVNpřijat(a)
1FNZMpřijat(a) G5R8Apřijat(a) R2S8Lpřijat(a)
23FCMpřijat(a) GO77Lpřijat(a) SJXMMpřijat(a)
28TJIpřijat(a) GPDJLpřijat(a) SP3C6přijat(a)
2JCO1přijat(a) HSU8Vpřijat(a) U51TCpřijat(a)
34S1Ppřijat(a) IRKUBpřijat(a) V7NZ2přijat(a)
5C9TOpřijat(a) J1YJXpřijat(a) VM9CCpřijat(a)
5MF7Bpřijat(a) J4BDFpřijat(a) VNA1Lpřijat(a)
5WA4Lpřijat(a) JBWZBpřijat(a) WEHIQpřijat(a)
8CNSCpřijat(a) JUSWSpřijat(a) WPLPQpřijat(a)
95UM8přijat(a) K3ZPOpřijat(a) X5KSKpřijat(a)
9L7Y8přijat(a) K5E9Vpřijat(a) XAML7přijat(a)
9YQWMpřijat(a) KZ96Hpřijat(a) XZVUEpřijat(a)
A004Opřijat(a) L7UNVpřijat(a) Y8TKHpřijat(a)
AJEKXpřijat(a) LK6AApřijat(a) YP20Jpřijat(a)
BQ9FDpřijat(a) MK92Fpřijat(a) YTU55přijat(a)
C910Epřijat(a) MUTV2přijat(a) Z10ORpřijat(a)
CCXYGpřijat(a) N94N5přijat(a) Z1E6Opřijat(a)
CZGQHpřijat(a) N96UKpřijat(a) ZEDBVpřijat(a)
D5TEFpřijat(a) P7Y42přijat(a) ZIZ5Qpřijat(a)
DBL02přijat(a) PE7VM přijat(a)  QEPK8 přijat(a)
DLA4Spřijat(a) QYNSEpřijat(a)    

Odůvodnění:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne zveřejnění seznamu uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole, prostřednictvím Základní školy J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni zveřejnění seznamu uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole.

V Lounech dne 21. 4. 2022