Výsledky zápisu do 1. ročníku

ROZHODNUTÍ 

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán, rozhodla podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů takto:   

od 1. 9. 2024 se přijímají k základnímu vzdělávání v Základní škole J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace, tito uchazeči: 

 

Registrační číslo 

Výsledek zápisu 

Registrační číslo 

Výsledek zápisu 

1BQB1 

Přijat(a) 

LRW3P 

Přijat(a) 

2FLRM 

Přijat(a) 

N7I5T 

Přijat(a) 

2K2JW 

Přijat(a) 

O1VWF 

Přijat(a) 

2N0P9 

Přijat(a) 

OKOPW 

Přijat(a) 

4K5QL 

Přijat(a) 

P08OI 

Přijat(a) 

5F3WG 

Přijat(a) 

PNUXT 

Přijat(a) 

5V30U 

Přijat(a) 

QDZKF 

Přijat(a) 

64A6F 

Přijat(a) 

QXFNC 

Přijat(a) 

8MXZ7 

Přijat(a) 

R0M9C 

Přijat(a) 

8ZSIX 

Přijat(a) 

RM7ZH 

Přijat(a) 

905ZE 

Přijat(a) 

S17IF 

Přijat(a) 

9426Q 

Přijat(a) 

S3JB9 

Přijat(a) 

ANTIK 

Přijat(a) 

S8CCE 

Přijat(a) 

AS8XX 

Přijat(a) 

SEYV0 

Přijat(a) 

BD9ZL 

Přijat(a) 

STLN4 

Přijat(a) 

BN47X 

Přijat(a) 

TUPXZ 

Přijat(a) 

C2PPI 

Přijat(a) 

UPJHT 

Přijat(a) 

C94L1 

Přijat(a) 

V0V44 

Přijat(a) 

COYL4 

Přijat(a) 

V63PJ 

Přijat(a) 

F9BHY 

Přijat(a) 

VON6W 

Přijat(a) 

G51AX 

Přijat(a) 

W2Z3M 

Přijat(a) 

G8PV0 

Přijat(a) 

W9GI7 

Přijat(a) 

GSPF8 

Přijat(a) 

WSPHU 

Přijat(a) 

IV51E 

Přijat(a) 

XQ5KR 

Přijat(a) 

J75R2 

Přijat(a) 

XZR44 

Přijat(a) 

J9J58 

Přijat(a) 

YALBL 

Přijat(a) 

JZMYK 

Přijat(a) 

YZF4B 

Přijat(a) 

KT1K9 

Přijat(a) 

ZBL7M 

Přijat(a) 

LC0L3 

Přijat(a) 

ZEIX6 

Přijat(a) 

LMSY1 

Přijat(a) 

ZMGPV 

Přijat(a) 

POUČENÍ  

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne zveřejnění seznamu uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole, prostřednictvím Základní školy J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni zveřejnění seznamu uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole.  

V Lounech, dne 29. 4. 2024                                                                    Mgr. Dana Tužilová 
                                                                                                                          ředitelka školy