Chrám sv. Mikuláše v Lounech ve výtvarné tvorbě

V úterý 20.6. 2023 proběhla v chrámu sv. Mikuláše v Lounech vernisáž nejlepších prací 1. ročníku  výtvarné soutěže “Chrám sv. Mikuláše v Lounech ve výtvarné tvorbě”, kterou vyhlásila Kulturní komise města Louny. Cílem soutěže bylo oslovit a zaujmout především děti a mládež a probudit v nich zájem o město Louny, o jeho historii a kulturní památky. Slavnostně zde byly vyhlášeny výsledky soutěže a nejlepší práce oceněny. Na 1. místě  II. kategorie ( žáci 1.st. ZŠ) se umístila Nina Šulková ze 3.A Čestné uznání  převzali žáci Kristýna Paurová ze 4.A, Tadeáš Slášek a Anna Šafratová ze 4.B. Děkujeme i ostatním našim žákům a kantorům, kteří se soutěže zúčastnili, díky jejichž práci bylo škole  uděleno čestné uznání.