Výuka na dálku

Vážení rodiče, milé děti,
věřím, že jste všichni zdrávi a v pohodě.
V úterý, kdy byla na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví uzavřena naše škola, jsem dětem narychlo zadala učivo do dnešního dne, tedy do pátku: ČJ – učebnice do str.89, PS do str. 9, M do str. 45, Vl do str 15 a Pří do str. 57.(Měly zapsáno v notýsku.)
Uzavření školy neznamená, že děti mají prázdniny. Výuka bude pokračovat jen jiným způsobem – na dálku.
Nyní budu na stránkách třídy zveřejňovat další učivo, popř. je budu dětem zasílat mailem – již mají školní mailové adresy. Prosím, připomeňte jim, aby se na maily dívaly. Někdy též budu požadovat zpětnou vazbu. Zde rovněž prosím o pomoc – cvičení vyfotit a poslat na mail sekerova@zsjak.cz.
Děti by si měly na učivo vyčlenit určitou dobu (nejlépe dopoledne) a tu organizovat podobně jako ve škole: práce + přestávka.
Přeji všem pevné zdraví a děkuji za spolupráci.  Sekerová

Pondělí 16.3.2020:
ČJ 1/ zopakovat čas přítomný dle tabulky na str. 88 – všimnout si koncovek -i/-í
2/ učebnice str. 90 – přečíst obě tabulky, použít je ve cvičení 1,2,3
3/ zopakovat pravidla pro psaní předpon – str. 33, cvičení 90/4 napsat do sešitu ČJ – Š (děti dostaly všechny sešity domů, pokud byly nemocné – píší do svého sešitu nebo na papír, který si uschovají)
4/ PS str.10/1,2,3; poprosit rodiče nebo sourozence o diktát PS 10/4 – samostatně zkontrolovat, chyby označit červenou pastelkou, vyhledat v učebnici pravidla pro jejich opravu

M 1/ Krychle a kvádr – učebnice str. 46 – 47 prohlédnout si je na obrázku, na fólii doplnit cvičení 46/1
2/ cvičení 46/2,3,4 ústně
3/ Výpočet povrchu krychle – přečíst tabulky, cv. 6,7

Pří – zopakovat str. 54 – 56, samostatně udělat výpisky: str. 54 – části lid. těla, str. 55 – 56 – stavba kostry

Čtení – každý den číst – střídat hlasité a tiché čtení

Úterý 17.3.2020:

M – 1/ zopakovat porovnávání desetinných čísel dle str. 42/2
2/  Sčítání desetinných čísel – uč. str. 48 – prohlédnout a přečíst cv. 1
3/ cvičení 2,3,5 napsat do sešitu M – Š – vyfotit a poslat mi na mail
4/ cv. 4 prohlédnout

ČJ  1/ slovesa – čas budoucí – učebnice 91/5 – ústně
2/ cv. 91/6 – opsat do ČJ – Š , dle Plánu výletu – cv. 6b, 6c – rovněž napsat do sešitu
3/ cv. 7 – ústně

Vl – 1/ str. 14 – 15 stručně heslovitě výpisky, str. 16 – zopakovat
2/ kapitola Světlo rozumu (str. 17, 18) – přečíst, heslovité poznámky