Výuka od 18.11.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

Od 18. listopadu 2020 se do školy k prezenční výuce vrací žáci 1. a 2. tříd. Výuka v prvních třídách bude probíhat podle rozvrhu, denně do 11.40 hodin, ve druhých třídách v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek do 11.40 hodin, ve středu do 12.35 hodin.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé třídy musí být homogenní skupiny jak ve škole, tak ve školní družině a neměly by se navzájem potkávat, budeme mít upraven i příchod do školy, aby nedocházelo ke hromadění dětí v šatnách. Upraveny budou i nástupy na oběd. Přesnější informace získáte od svých třídních učitelů.

V provozu bude i školní družina a školní jídelna. O otevření ranní družiny rozhodneme podle projeveného zájmu.
Všechny děti z prvních a druhých tříd, které se stravují ve školní jídelně, mají automaticky objednané obědy od 18. 11. 2020. V případě nepřítomnosti nebo nezájmu o stravování je třeba oběd odhlásit.
Ve školní jídelně mají možnost odebírat obědy i žáci, kteří se vzdělávají distančně. Tito žáci obědy automaticky přihlášené nemají. Pokud chtějí využít možnost stravování, je nutné jim obědy přihlásit. Žáci, kteří se vzdělávají distančně, tj. 3. – 9. ročník, si obědy mohou odebrat od 13 – 13. 30 hodin u výdejního okénka ve školní jídelně. Obědy v jídelně konzumovat bohužel nemohou.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, vybavte prosím Vaše děti dostatečným počtem roušek a sáčkem na jejich odkládání.

Děkujeme, že chápete nutnost dodržování opatření.

Moc se na všechny děti těšíme!!!

Mgr. Dana Tužilová, ředitelka školy