Výuka od 18.11.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

Od 18. listopadu 2020 se do školy k prezenční výuce vrací žáci 1. a 2. tříd. Výuka v prvních třídách bude probíhat podle rozvrhu, denně do 11.40 hodin, ve druhých třídách v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek do 11.40 hodin, ve středu do 12.35 hodin.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé třídy musí být homogenní skupiny jak ve škole, tak ve školní družině a neměly by se navzájem potkávat, budeme mít upraven i příchod do školy, aby nedocházelo ke hromadění dětí v šatnách. Upraveny budou i nástupy na oběd. Přesnější informace získáte od svých třídních učitelů.

V provozu bude i školní družina a školní jídelna. O otevření ranní družiny rozhodneme podle projeveného zájmu.
Všechny děti z prvních a druhých tříd, které se stravují ve školní jídelně, mají automaticky objednané obědy od 18. 11. 2020. V případě nepřítomnosti nebo nezájmu o stravování je třeba oběd odhlásit.
Ve školní jídelně mají možnost odebírat obědy i žáci, kteří se vzdělávají distančně. Tito žáci obědy automaticky přihlášené nemají. Pokud chtějí využít možnost stravování, je nutné jim obědy přihlásit. Žáci, kteří se vzdělávají distančně, tj. 3. – 9. ročník, si obědy mohou odebrat od 13 – 13. 30 hodin u výdejního okénka ve školní jídelně. Obědy v jídelně konzumovat bohužel nemohou.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, vybavte prosím Vaše děti dostatečným počtem roušek a sáčkem na jejich odkládání.

Děkujeme, že chápete nutnost dodržování opatření.

Moc se na všechny děti těšíme!!!

Mgr. Dana Tužilová, ředitelka školy

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close