Výuka plavání

Od poloviny března třídy II.A, II.B, II.C, III.A a III.B navštěvovaly místo hodin tělesné výchovy Městskou plaveckou halu, kde probíhal plavecký výcvik. Děti se učily plaveckým dovednostem, seznamovaly se
s různými styly plavání a zároveň poznávaly, jak se ve vodě bezpečně chovat. Dnes byla výuka zakončena předáním „mokrého vysvědčení“.