Výuka s lektory

Vážení rodiče, na třídních schůzkách jste dostali informaci o připravované výuce se zahraničními lektory. Protože by se mělo jednat o akci hrazenou Vámi, potřebujeme zjistit, zda máte o výuku tohoto typu zájem. Aby byla akce pro Vaše děti co nejvíce přínosná, je třeba vědět dostatečně dopředu, kolik z Vás má zájem, abychom objednali potřebný počet lektorů. Berte prosím toto jako předběžné, avšak závazné přihlášení. Předem děkujeme za vyplnění tohoto dotazníku.