Výuka s lektory

Vážení rodiče, na třídních schůzkách jste dostali informaci o připravované výuce se zahraničními lektory. Protože by se mělo jednat o akci hrazenou Vámi, potřebujeme zjistit, zda máte o výuku tohoto typu zájem. Aby byla akce pro Vaše děti co nejvíce přínosná, je třeba vědět dostatečně dopředu, kolik z Vás má zájem, abychom objednali potřebný počet lektorů. Berte prosím toto jako předběžné, avšak závazné přihlášení. Předem děkujeme za vyplnění tohoto dotazníku.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close