Vzdělávací projekt „Příběhy našich sousedů“

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu společnosti Post Bellum Příběhy našich sousedů. Jedná se o vzdělávací projekt pro žáky 8. a 9. tříd základních škol
a adekvátních ročníků víceletých gymnázií. Hlavní teorií projektu je vize, že předávání zkušeností mezi generacemi je nejpřirozenějším způsobem vzdělávání. Žádná učebnice nedokáže inspirovat tak jako vyprávěný příběh. Úkolem projektu je pod vedením svého učitele a za podpory koordinátora vyzpovídat pamětníka, natočit jeho celoživotní vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Paní učitelka Veronika Studená vytvořila tým složený z žáků 9.B
– Sára Hamzová, Aleš Krupka, Anna Lukášová, Marie Miléřová, Karolína Plecháčová. Tým si vybral za svého pamětníka pana Bohumila Roedla, dlouholetého ředitele lounského archivu, který povyprávěl o svém životě a o sametové revoluci 17. 11. 1989 v Lounech. Žáci se zúčastnili několika workshopů ve škole, navštívili také profesionální studio v Praze, kde se učili, jakým způsobem správně sestříhat nasbíraný materiál do pětiminutového medailonku. Nakonec vystoupí před publikem a výsledky své práce představí veřejnosti a odborné porotě.

Zároveň naše škola získala certifikát „Škola paměti národa“.