Weihnachten

Předvánoční čas si užívají i žáci 9. A. V hodinách němčiny se seznamují se slovní zásobou k tématu “Weihnachten” a postupně ji prohlubují. Pro své mladší spolužáky vytvořili obraz, který popsali slovíčky.