Weihnachten

Předvánoční čas si užívají i žáci 2. stupně (6. A, 7. AB, 8. AB a 9. A). V hodinách němčiny se napříč ročníky seznamují se slovní zásobou k tématu “Weihnachten” a postupně ji prohlubují. Pro své mladší spolužáky vytvořili obrazy, které popsali slovíčky.