Začínáme …..

Vážení rodiče, milé děti,😍

je konec prázdnin. Uteklo to a půjdete zase do školy. Pro naše prvňáčky to bude velký den. 😉

Ve školní družině se už pilně pracuje. Těšíme se na Vás!!!😍

Vaše paní vychovatelky