Zahájení školního roku 2022/2023

Dva měsíce krásných prosluněných prázdnin se spoustou zážitků a zábavy utekly jako voda a nastal čas návratu do školních lavic a hlavně za svými kamarády. Někteří se těšili více, někteří méně, ale nejvíce zvědaví byli naši prvňáčci, kteří se v doprovodu svých rodičů sešli na školním hřišti. Tam je slavnostně  přivítala paní ředitelka, pan starosta Pavel Janda a hlavně jejich třídní učitelky. Poté se žáci v doprovodu svých třídních učitelek přesunuli do svých vyzdobených tříd, kde si mohli vyzkoušet první den v lavicích. 

 Všem našim žákům přejeme, aby se jim ve škole dařilo a celý školní rok byl pro ně úspěšný a přínosný.

Fotografie z dnešního dne nejdete zde: https://bit.ly/3Rv6pl7