Zahájení školního roku 2023/2024

Milí žáci, vážení rodiče,

věříme, že jste prožili krásné prázdniny a nabrali nové síly.

Chtěli bychom všem popřát klidný start do nového školního roku, rodičům pak přejeme dostatek trpělivosti. Slavnostní přivítání prvňáčků proběhne od 8:00 na našem školním hřišti, ostatní žáci budou přivítáni ve svých třídách jejich třídními učiteli. Mnoho úspěchů ve školním roce 2023/2024.