Zájezd do Drážďan pro žáky 2. stupně

Vážení rodiče, Vaše dítě závazně přihlásíte na zájezd do Drážďan, který se bude konat 11. prosince 2019 vyplněním tohoto dotazníku. Souhlas s výjezdem a další důležité písemnosti obdrží Vaše dítě od vedoucí zájezdu – paní učitelky Jungrové na začátku října. Záloha na zájezd bude 320 Kč. Vyúčtování proběhne bezprostředně po návratu.