Zájezd do Drážďan pro žáky 2. stupně

Vážení rodiče, Vaše dítě závazně přihlásíte na zájezd do Drážďan, který se bude konat 11. prosince 2019 vyplněním tohoto dotazníku. Souhlas s výjezdem a další důležité písemnosti obdrží Vaše dítě od vedoucí zájezdu – paní učitelky Jungrové na začátku října. Záloha na zájezd bude 320 Kč. Vyúčtování proběhne bezprostředně po návratu.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close