Žák roku 2024

V pondělí 17. června 2024 se v pavilonu Josefa Fouska v Masarykových sadech v Lounech uskutečnilo slavnostní předávání ocenění Žák roku, kterého se zúčastnil starosta města Louny, radní pro školství a a členové školské komise Rady města. Vybraní žáci z lounských devátých ročníků základních škol a kvarty Gymnázia Václava Hlavatého byli oceněni za svůj dlouhodobý přínos a reprezentaci svých škol i města. Za naši školu byli mezi oceněnými Andrea Aulická, Anna Ferziková, Jan Růžek a Josef Suchomel, kteří po celých devět let vynikali pílí, mimořádným talentem, týmovými dovednostmi, vynikajícími studijními výsledky a naši školu reprezentovali v mnoha soutěžích. Všem srdečně gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v jejich dalším studiu.