Zápis do prvního ročníku – losování

Vážení rodiče,

k dnešnímu dni škola eviduje 79 uchazečů zapsaných do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025. 
Při přijímacím řízení škola postupuje dle předem uveřejněných kritérií.

Děti budou přijímány dle následujícího pořadí do naplnění kapacity:

  1. Děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu Základní školy J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace podle obecně závazné vyhlášky města Loun.
  2. Děti s trvalým bydlištěm mimo obvod ZŠ J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace, které mají na ZŠ J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace sourozence.
  3. Děti ostatní

Do prvního ročníku bude přijato 60 žáků.

Z důvodu převisu ve skupině „děti ostatní“ (součet dětí v prvních dvou skupinách je 57), přistupujeme k losování, které se uskuteční 23. 4. 2024 v 15 hodin v budově školy za účasti vedení školy, zřizovatele a zástupců školské rady.

Losovat budeme ze skupiny „děti ostatní“ tak, aby byla naplněna kapacita prvních tříd. Do losování budou zařazena jména dětí pod KÓDY, které jste obdrželi u zápisu.

O průběhu a výsledku losování bude vyhotoven protokol.
Děkujeme za pochopení

Mgr. Dana Tužilová, ředitelka školy