Zápis ukrajinských dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/23

Zápisy ukrajinských dětí do 1. třídy proběhnou 1. a 3. 6. 2022 od 9 – 12 hodin v kontaktním centru v Lounech.

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, určuje ředitel školy druhý termín zápisu do 1. ročníku pro děti – cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana na 01. 06. 2022 od 13:00 do 17:00 hodin a na 03.06.2022 od 9:00 do 12:00. Adresa: Kontaktní centrum Ukrajina Louny, Na Valích 510, Louny (vchod z ulice Osvoboditelů)

Cizinec, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana (§ 2 odst. 1 a 6), nemůže podat přihlášku v řádném termínu zápisu ve dnech 08.04.2022 – 14.04.2022