Jak se zapsat na Jedničku

Klikněte na ZAPSAT SE NA JEDNIČKU a vyplňte elektronickou žádost o přijetí Vašeho dítěte. Žádost bude aktivní od  8. do 14. dubna 2022. 

Nezapomeňte uvést Váš email.

Vyplněná žádost Vám přijde na zadaný email společně s registračním číslem Vašeho dítěte a dalšími informacemi pro Vás. 

Žádost, prosím, vytiskněte, podepište a společně s kopií rodného listu Vašeho dítěte doručte k nám do školy jedním ze způsobů:

– do datové schránky školy w8ewgvx
– emailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu zapis@zsjak.cz
– vhozením do schránky, která je umístěna u hlavních dveří školy
– poštou na adresu: ZŠ J. A. Komenského Louny, zápis 2020, Pražská 101, 44001 Louny
– osobně ve dnech 12.. a 13. 4. 2022 (služba ve vestibulu školy žádost převezme, v  nutných případech – pokud nemáte možnost připojení k  internetu nebo nemáte tiskárnu, s  Vámi vyplní a vytiskne).
– 12. 4. od 12 – 16 hodin
– 13. 4. od 9 – 12 hodin

Seznam přijatých dětí (pod registračními čísly) bude uveřejněn na webových stránkách školy do 6. května 2022.

Jak žádat o odklad školní docházky pro Vaše dítě?

Postupujte stejně jako u přijetí, jen v žádosti zaškrtněte políčko Žádost o odklad – ano.

Na Vámi uvedený email dostanete žádost o odklad, kterou, prosím, vytiskněte a doručte do školy jedním z výše uvedených způsobů.

NEZAPOMEŇTE:
K žádosti o odklad je nutné přiložit další dva dokumenty:

– Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
– Doporučující posouzení odborného lékaře, nebo klinického psychologa.

Vážení rodiče,
Budete-li mít jakékoli problémy s online zápisem, neváhejte nás kontaktovat (emailem – zapis@zsjak.cz)

Těšíme se na setkání s Vámi. 

Mgr. Dana Tužilová
ředitelka školy

 Kritéria pro přijetí do první třídy naleznete ve formátu PDF