Září – měsíc seznamování

1. Týden

Zahájení školního roku. Seznámení s novým prostředím, s p. vychovatelkou. Řád školní družiny, dodržování bezpečnosti, provoz ve škole a ve ŠD.

2. Týden    

Sportování, hry –  míče, švihadla, obruče. První vycházky – park, dětské hřiště.  Pobyt dětí venku.

3. Týden

Úvodní část celoročního projektu ,,Vítej zdraví – ve zdravém těle zdravý‘ duch!“

Výtvarná soutěž – dopravní prostředky – kresba křídou. Proběhne na Zeleném náměstí a v parku u řeky.

4. Týden

První dobrodružná výprava – park u řeky, Lužerady. Hry v přírodě.

Na závěr každé soutěže vyhodnocení nejlepších a pochvaly za snahu pro většinu.

Každá p. vychovatelka přizpůsobí disciplíny možnostem svého oddělení.

                        AKCE NA ZÁŘÍ

2. 9. Seznamovačka s rodiči prvňáčků

Setkání s paní vychovatelkou na Letním cvičišti. Informace o školní družině. 1.C a půlka 1.A od 16.00 hod., 1. B a půlka 1.A od 17.00 hodin.

17. 9. – Malování na chodníku

Výtvarná soutěž v malování na chodníku křídou. Děti budou malovat dopravní prostředky. Nejlepší práce budou oceněny diplomem. Všichni účastníci obdrží malou sladkost.  

Přijďte i vy, prohlédnout si práce vašich dětí.

24. 9.  Výprava do přírody (jen pro přihlášené děti)

Vycházka, hry, stavění přírodních domečků, pozorování změn v přírodě. Stmelování kolektivu. Odchod po obědě.  Návrat 1. třídy cca 15.00 hod. Ostatní 15:30 hod. Zdarma.