Září – měsíc seznamování

1. Týden

Zahájení školního roku. Seznámení s novým prostředím, s p. vychovatelkou. Řád školní družiny, dodržování bezpečnosti, provoz ve škole a ve ŠD.

Seznámení se s posádkou, seznamovací hry, hry pro lepší poznání ostatních – představení Celoročního projektu  družiny 2023/24 – Pozor ,,Námořníci na palubu“

2. Týden             

Sportování, hry –  míče, švihadla, obruče. První vycházky – park, dětské hřiště.  

Vytvoření námořnického průkazu –  ve kterém budou názvy ostrovů a razítko u každého, které jste již prozkoumali. Razítka udělují nejstarší členové výpravy – kapitáni.

3. Týden

První dobrodružná výprava – park u řeky, Lužerady – naučná stezka. Hry v přírodě. Seznamujeme se s novými kamarády.

– Vytvoření vlastního námořnického trička

4. Týden

– Možnost vytvoření/kresebné zpracování výpravní lodě

📱 Vyhledej, jak vypadá námořnická mapa. Dokázal by ses podle takové mapy orientovat?


Na závěr každé soutěže vyhodnocení nejlepších a pochvaly za snahu pro většinu.

Každá p. vychovatelka přizpůsobí disciplíny možnostem svého oddělení.

                                          AKCE NA ZÁŘÍ

15. 9.  Výprava do přírody

Vycházka, hry, stavění přírodních domečků, pozorování změn v přírodě. Stmelování kolektivu. Odchod po obědě.  Návrat 1. třídy cca 15.00 hod. Ostatní 15:30 hod. Zdarma.

19. 9. Setkání s odborníkem –Děti na startu.

Beseda i aktivní pohyb – běhání, skákání, házení, koordinace pohybu…. Ve spolupráci s Juniorským Fitness klubem Louny a FISAF. Odchod ve 12:45. Návrat cca 14:00 hod. Pro 2.tř. Zdarma.

20. 9. Knihovna

Půjčování knih, časopisů atd. Proběhne v době vycházky. Pro žáky 2.tř.

21. – 23. 9. Oslavy školy

27. 9. – Knihovna

Půjčování knih, časopisů atd. Proběhne v době vycházky. Pro žáky 3. – 4.tř.

Míla Šinerová, ved. vychovatelka