ZÁŘÍ – měsíc seznamování

1. týden 
Zahájení školního roku. Seznámení s novým prostředím, s p. vychovatelkou. Řád školní družiny, dodržování bezpečnosti, provoz ve škole a ve ŠD. 

2. týden    
Sportování, hry –  míče, švihadla, obruče. První vycházky – park, dětské hřiště.
Výtvarná soutěž: Moje prázdniny – kresba křídou. Proběhne na Zeleném náměstí. Pobyt dětí venku.

3. týden
Zahájení kroužků. Seznamovací výlet na Peruc.

4. týden
Další beseda s odborníkem – Co znamená U.S.A.? Kde to vlastně je? Jak se tam dostat? Co se tam jí? Jací tam žijí lidé? Povídání o tom, že Spojené státy nabízejí víc, než New York. Můžete vidět krásnou přírodu a zjistit, jak velká je to země.

Na závěr každé soutěže vyhodnocení nejlepších a pochvaly za snahu pro většinu. 

Každá p. vychovatelka přizpůsobí disciplíny možnostem svého oddělení.

Akce na září

13. 9. – Malování na chodníku

Výtvarná soutěž v malování na chodníku křídou. Děti budou malovat vše, co jim připomíná prázdniny. Nejlepší práce budou oceněny diplomem. Všichni účastníci obdrží malou sladkost. Odchod po obědě, návrat 1., 2., 3. třídy do 14.00 hod., ostatní v 14.30 hod. Přijďte i vy, prohlédnout si práce vašich dětí.

20. 9. Výlet na Peruc (jen pro přihlášené děti)

Výlet na Peruc do chatového střediska. Hry v lese, stavění lesních domečků, pozorování změn v přírodě. Sběr dříví a opékání. Odjezd v 13.00 hod.. Návrat cca 15.30 hod. Cena 100, – Kč – doprava, diplomy, odměny pro děti. 

26. 9.  Co znamená U.S.A.?

Beseda s odborníkem o cestování. Lektorka Anna Bahnerová. Vstup zdarma. Začátek 14.00 do cca 15.00 hod.