Získali jsme certifikáty kvality za mezinárodní projekty

V pátek 4. 10. 2019 jsme v Centru robotiky v Plzni získali 2 certifikáty kvality za naše mezinárodní projekty realizované v rámci aktivity eTwinning ve školním roce 2018/19.

Nevíte co to je?

Certifikát kvality (Quality label) je konkrétním oceněnním kvalitní mezinárodní spolupráce. Je udělován učitelům za realizaci kvalitního eTwinningového projektu, který musí naplňovat 5 evropských kritérií:

  • pedagogická inovace a tvořivost
  • začlenění do učebního plánu
  • komunikace a výměna informací
  • spolupráce partnerských škol
  • využití moderních technologií

První certifikát patří 6.B, která na mezinárodním projektu eTwinning pracovala s partnerskou třídou ze Základní školy ze Slovenského Tvrdošína. Po celý rok se naši žáci, pod vedením paní učitelky Pavelcové, společně s kamarády ze Slovenska zabývali zábavnou matematikou v projektu Math Is Fun.

Projekt byl zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností, schopnosti spolupracovat v týmech, rozvoji logického myšlení a ICT dovedností. Žáci během práce na projetu vymýšleli a řešili matematické úlohy s různou tematikou, vytvářeli společnou ilustrovanou sbírku řešených matematických úloh, uspořádali mezinárodní závody ozobotů a na mezinárodním poli soutěžili prostřednictvím aplikace Kahoot. 

Druhý certifikát patří již bývalé 9.B, která pod vedením paní učitelky Jungrové pracovala na projektu Sieben Wunder unserer Gegend se Základní školou, Ul. Vajanského 47, Lučenec, Lučenec na Slovensku.

Cílem projektu bylo poznání nejbližšího okolí Loun a Lučence v historických souvislostech, rozvoj německého jazyka psanou i mluvenou formou, zábavná výuka dějepisu, zeměpisu a používání ICT. Týmy společně objevovaly zajímavá místa v jednotlivých regionech. Hlavním výstupem projektu pak bylo vytvoření internetového průvodce ve 3 jazycích – čeština, slovenština, němčina. Projekt byl z velké části postaven na samostatné práci žáků, práci v mezinárodních týmech a zpětné vazbě s partnerským týmem ve formě řešení úloh. Na závěr žáci vytvořili jamboard jako evaluaci projektu.

Odkazy na naše projekty:
Sieben Wunder unserer Gegend
Math Is Fun

Blahopřejeme všem žákům a učitelům k získání tak významného ocenění jejich práce. Moc si vážíme vaší práce.

Vedení školy