Dana Tužilová

Stávka

Vážení rodiče, dovolte mi, abych vás informovala, že se naše škola dne 27. 11. 2023 připojí ke stávce, kterou vyhlásily školské odbory. Škola, školní družina

Oslavili jsme 155. výročí založení školy

155 let je v životě člověka věk nedosažitelný, naše škola se tohoto věku dožila!!!  Oslavy jsme zahájili ve čtvrtek 21. září prvním představením naší „Narozeninové

Ředitelské volno

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna  Ředitelka školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona,  dne 29. 9. 2023 ředitelské volno. V

Volby do školské rady

Ředitelka ZŠ J. A. Komenského Louny v souladu s § 167 zákona č.561/2004 Sb., Zákono předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Výsledky zápisu do 1. ročníku

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán, rozhodla podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Den otevřených dveří

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, dovolujeme si Vás pozvat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se na naší škole uskuteční 6. března 2023 od 15 do 19