Dana Tužilová

Výsledky zápisu do 1. ročníku

ROZHODNUTÍ   Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán, rozhodla podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Zápis do prvního ročníku – losování

Vážení rodiče, k dnešnímu dni škola eviduje 79 uchazečů zapsaných do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025. Při přijímacím řízení škola postupuje dle předem uveřejněných kritérií.

Ředitelské volno

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna  Ředitelka školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona,  ve dnech 2. 5., 3. 5., 6.

Třídní schůzky pro rodiče 9. ročníku

Vážení rodiče, srdečně vás zveme na třídní schůzky, které se uskuteční v úterý 23. ledna 2024 od 16 hodin v jídelně naší školy.  Na setkání

Krásné Vánoce…

Vážení rodiče, milí žáci, absolventi a přátelé školy, dovolte mi, abych vám jménem všech u nás ve škole popřála klidné a pohodové Vánoce a v