Dana Tužilová

Ředitelské volno

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna  Ředitelka školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona,  ve dnech 24. – 25. 10. 2022

Platby stravného

Vážení rodiče, stravné lze hradit pouze bezhotovostní platbou. Platbu na září je třeba zaslat do konce srpna. Platby, prosím, provádějte na Číslo účtu –107-2330090247/0100variabilní symbol:

Úprava cen stravného od 1. 9. 2022

Vážení rodiče, vzhledem ke zvyšujícím se cenám jsme byli nuceni od 1. 9. 2022 navýšit stravné. Stravné lze hradit pouze bezhotovostní platbou Platby, prosím, provádějte

Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelka školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve dnech 27 – 30. 6. 2022 ředitelské volno z důvodu

Učíme se i mimo školu

V úterý 26.4. se děti ze 4.A a 4.B učily vlastivědu v okolí Loun. Navštívily Muzeum české vesnice, Oldřichův dub a svoje pátrání po historii