Informace z jídelny

Úprava cen stravného od 1. 9. 2022

Vážení rodiče, vzhledem ke zvyšujícím se cenám jsme byli nuceni od 1. 9. 2022 navýšit stravné. Stravné lze hradit pouze bezhotovostní platbou Platby, prosím, provádějte

Úprava cen stravného

Vážení rodiče, vzhledem ke zvyšujícím se cenám jsme byli nuceni od 1. 1. 2022 navýšit stravné. Stravné lze hradit pouze bezhotovostní platbou Platby, prosím, provádějte

Informace k placení stravného

Vážení rodiče, stravné lze hradit pouze bezhotovostní platbou Platby, prosím, provádějte na Číslo účtu –107-2330090247/0100variabilní symbol: 324do zprávy pro příjemce uvádějte příjmení a jméno dítěte

Opatření ve školní jídelně

Vážení rodiče, milí žáci, z důvodu opatření, která jsou v celé ČR nastavena na příštích 14 dní, jsme nuceni nabízet pouze 1 hlavní jídlo. Všichni