2.B

II.B na vycházce

Může se zdát, že zimní příroda je ospalá a není vidět příliš mnoho živočichů. Děti z II.B při vycházce podél řeky pozorovaly vodní ptáky a

„Živé písmo“

Dnes se děti pokusily vytvořit název třídy II.b. Povedlo se to? Na velké písmeno B nás bylo málo.

Den s plyšáky

Po včerejším otevření dalšího okénka ADVENTNÍHO KALENDÁŘE děti zjistily, že si na dnešní den mají přinést své plyšové kamarády a představit jim svoji třídu. To

Pracovní činnosti nás baví

Žáci z II.B mají velmi rádi hodiny pracovních činností. Ať už tvoří z papíru, přírodnin nebo pracují s textiliemi a jehlou, pracují vždy s velkou

Výtvarná výchova ve II.B

Ani letos nepřijel svatý Martin na bílém koni. Protože v den jeho svátku probíhala ve II.B hodina výtvarné výchovy, děti si jeho příjezd a zasněženou