2.B

Na návštěvě u Spejbla a Hurvínka

V úterý 26.10. 2021 se třídy II.A, II.B a II.C vypravily do Prahy do Divadla Spejbla a Hurvínka na představení „Nezvaný host“. Představení bylo velmi

Divadelní představení pro 1. a 2. ročníky

Loňský školní rok díky epidemiologické situaci nepřál návštěvě kulturních akcí, proto dnešní divadelní představení „Červík Jiřík a světluška Liduška“ bylo premiérou nejen pro naše nejmenší

Výtvarná výchova v II.B

Sklizeň je skončena a na polích a v sadech stojí již jen opuštění strašáci. Děti z II.B se jimi inspirovaly a namalovaly je na pěkné

Třídní schůzky

Vážení rodiče, ve čtvrtek 24. 9. 2020 se od 17 hodin (vzhledem k současné epidemiologické situaci) uskuteční třídní schůzky online. Odkaz pro připojení získáte na

Programování v Minecraftu

Stejně jako v loňském roce i letos vám naše škola nabízí kroužek Programování v Minecraftu 1. Baví Tě počítače a Minecraft? Chceš se naučit základy

Buddy program

Dnešní dopoledne přineslo malým prvňáčkům velké překvapení. Navštívili je žáci devátých ročníků se svými třídními učiteli, aby jim nabídli svou pomoc. Každý prvňáček získal svého

Informace k zahájení školního roku

Vážení rodiče, milí žáci školní rok 2020/21 bude na naší škole zahájen 1. září 2020. Žáci 2. – 9. ročníku se po příchodu do budovy