Erasmus+

V roce 2014 získala naše škola, Základní škola J. A. Komenského v Lounech, grant programu

Erasmus + klíčové akce 1. V rámci Klíčové akce 1 pro školní sektor mohou mateřské, základní

a střední školy vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího prospěšného rozvoje.

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

V oblasti vzdělávání jsou podporované výukové pobyty (teaching assignment) umožňující

učitelům vyzkoušet si v rámci stáže výuku na partnerské škole v zahraničí a profesní rozvoj

(staff training), který učitelům, vedení škol i jiným pracovníkům školy umožňuje účastnit se

aktivit dalšího profesního rozvoje v zahraničí a to v podobě účasti na kurzech a stínování.

Náš dvouletý projekt, Inspirace v Evropě – Šance pro každého na konci července končí.

Co nás vedlo k zapojení se do projektu? Jsme škola, která se v reakci na potřeby stále

rychleji se rozvíjející ekonomiky a globalizace snaží zapojovat jazykové kompetence žáků i do

mezipředmětových vztahů. Naším cílem je posilovat jazykové znalosti nejen v rovině

běžného porozumění, ale snažíme se rozvíjet i jazykové znalosti a dovednosti souvisejících

s odbornými předměty (matematika, fyzika, zeměpis, chemie…)

Na naší škole trvale pracujeme na zvyšování kompetencí našich pracovníků, ať pravidelnou

účastí na vzdělávacích akcích, které jsou zaměřeny na různorodé metodické formy výuky a

jejich aktualizace v souvislosti s rychle se rozvíjejícím technologickým vybavením naší školy.

Snažíme se podporovat jazykové vzdělávání našich pedagogů, aby byli schopni dostatečně

promptně reagovat na nové a osvědčené metody využívané v zahraničí a předávat tak žákům

co možná nejkvalitnější vzdělávání.

Protože chceme do budoucna zdokonalovat a zkvalitňovat výuku cizích jazyků, uskutečnili

jsme během 2 let celkem 8 zahraničních mobilit. Učitelé jazyků se vzdělávali a čerpali

inspiraci v Evropě účastí na metodologických kurzech, učitelé, ,,nejazykáři“, a vedení školy

absolvovali jazykové kurzy s cílem posílit jejich jazykové schopnosti a dovednosti.

2 učitelé anglického jazyka se vzdělávali na Maltě, vyučující francouzštiny ve francouzském

malebném městečku Nice odkud si přivezli spoustu inspirace do svých hodin. 2 učitelé,

„nejazykáři“, absolvovali jazykový kurz na Maltě, vedení školy v hlavním městě Velké

Británie, v Londýně, a přímořském městě Brighton.

Rádi bychom zavedli dnes velmi populární metodologii výuky nejazykových předmětů

prostřednictvím jazyka, CLIL. Vzhledem k tomu, že s touto metodou začínáme na prvním

stupni, absolvovala vyučující 1. stupně vzdělávání na Maltě, kde se s ní podrobně seznámila.

Díky programu Erasmus + jsou učitelé i vedení školy připraveni na spolupráci se školami

v Evropě prostřednictvím Aktivity eTwinning a možné spolupráce prostřednictvím klíčové

akce 2 – spolupráce škol.

Věříme, že tak žákům ukážeme, jak je důležité učit se cizí jazyky a nebát se komunikovat

s dětmi z ostatních evropských zemí. Rádi bychom naší školu posunuli blíže Evropě.

Držte nám palce.

Tým učitelů, kteří byli zapojeni do projektu

https://docs.google.com/presentation/d/1ec0tZyv_YcToNT9Yy4wV25jM2mZ05LEp2OFP6Vv6Ao4/edit#slide=id.p