Informace k zahájení školního roku

Vážení rodiče, milí žáci

školní rok 2020/21 bude na naší škole zahájen 1. září 2020.

Žáci 2. – 9. ročníku se po příchodu do budovy školy přesunou do svých tříd. Začátek vyučování pro žáky 2. – 9. ročníku je v 8 hodin.

Žáci budou do budovy školy vstupovat sami, bez doprovodu rodičů.

Vyučování bude první školní den (v úterý) ukončeno nejpozději po první vyučovací hodině, tedy v 8,45 hod.

Prosíme zákonné zástupce, aby na své děti čekali před školou.

Zahájení školního roku pro prvňáčky

Slavnostní zahájení školního roku pro naše prvňáčky proběhne na školním hřišti za účasti rodinných příslušníků a dalších hostů v 8. 15 hodin.

Prosíme rodiče našich prvňáčků, aby společně se svými dětmi vstupovali do budovy školy až v 8 hodin.

Po slavnostním přivítání, z důvodu rizik vyplývajících z vyšší koncentrace osob na velmi malém prostoru, pak zahájí prvňáčci školní rok ve třídě s paní učitelkou a v úvodu s nejvýše 2 dospělými.

Organizaci dalších dnů obdrží žáci i rodiče od třídních učitelů.

Školní družina

Školní družina zahájí provoz 2. září 2020.

Zápis do školní družiny proběhne 1. září 2020 od 8 – 10 hodin v budově školní družiny – vchod z Hilbertovy ulice.
Prosíme rodiče, aby do budovy nevstupovali najednou.

Školní jídelna

všechny informace najdete zde

Vážení rodiče, milí žáci,
naším cílem je, aby celý školní rok proběhl v normálním režimu, respektujte prosím nastavená opatření.

Vedení školy