1.C

Exkurze prvních tříd

Žáci prvních tříd strávili v pondělí 20.6. příjemné dopoledne na Kynologickém cvičišti v Lounech. Členové ZKO Louny předvedli dětem ovladatelnost a poslušnost psů. Nejvíce se

Pasování na čtenáře

   Pasování prvňáčků na Rytíře Řádu  čtenářského je slavnostní zakončení projektu na podporu čtenářské gramotnosti zvaného „Už jsem čtenář.“ Žáci předvedli své čtenářské umění, znalost

Prvňáčci navštívili ZUŠ v Lounech

ZUŠ Louny si dnes 18. 5. připravila pro naše prvňáčky prohlídku školy.Pestrou nabídku z různých oborů si mohly děti také vyzkoušet. Tančili jsme s hůlkou

Prvňáčci navštívili Vrchlické divadlo

Dnes žáci prvních tříd navštívili Vrchlické divadlo, kde zhlédli pohádku „Rákosníček a hvězdy“, kterou jim zahráli herci z pražského divadla Anfas. Ve chvíli, kdy na

Prvňáčci navštívili knihovnu

V minulém týdnu navštívili žáci prvních tříd lounskou knihovnu, kde měli možnost seznámit se se spisovatelkou Lucií Gebauer, která napsala krásnou knížku „Království malých čtenářů

V 1.C to žije „OLYMPIÁDOU“

I děti v první třídě mají přehled o konání olympijských her. Poznávají naše sportovce, sledují jejich výkony a snaží se je hodnotit. Dnes vyrobily olympijskou

Hurá za kulturou

Dnes žáci prvních, druhých a třetích tříd navštívili po dlouhé době Vrchlické divadlo. Zhlédli jsme představení Zimní pohádka aneb skřítek Třešnička a paní Zima. Vánoce

Pololetní vysvědčení

Čas rychle běží a už tu máme pololetí školního roku 2021/2022. Byl to opět půlrok hodně neobvyklý a náročný pro děti, rodiče i učitele. Žáci,