7.B

Weihnachtslieder

21. 12. 2021 se ve škole nesl ve znamení zpívání koled. Žáci plnili tento “úkol” z adventního kalendáře také v německém jazyce. Kromě toho vytvářeli

Weihnachten

Předvánoční čas si užívají i žáci 7. AB. V hodinách němčiny se seznamují se slovní zásobou k tématu “Weihnachten” a postupně ji prohlubují. Pro své

Organizace výuky od 12. – 30. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, na základě nařízení vlády se mění organizace výuky v následujících 3 týdnech takto: 12. – 16. 10. 2020 Prezenční výuku (ve

Třídní schůzky

Vážení rodiče, ve čtvrtek 24. 9. 2020 se od 17 hodin (vzhledem k současné epidemiologické situaci) uskuteční třídní schůzky online. Odkaz pro připojení získáte na

Učivo na týden 15. – 19. 6.

Vlastivěda: strana 47 – 48 (učivo Sametová revoluce až současnost) Přírodověda: strana 89 – 94 (učivo o první pomoci a ochraně zdraví). Matematika: Jednotky času:

Učivo na týden 8. – 12. 6.

Matematika: Učebnice strana 35 – 40 písemně strana 35/5. 7, 36/8, 9, 10, 37/7, 38/4, 40/7 domácí úkol: učebnice strana 50/2, 3, 7, 13 (pouze

Učivo na týden 1. – 5. 6. 2020

Matematika: učebnice strana 32 – 34. Domácí úkol: učebnice strana 57/ cv. 1, 2, 6, 7,strana 59/ cv.1, 3, 4 Český jazyk: učebnice strana 123