1.B

1.B poprvé v knihovně

Žáci 1. B navštívili lounskou knihovnu, kde je přivítala knihovnice Jana Hrbková. Děti se dozvěděly co udělat, aby se staly čtenáři knihovny. Dále děti zjistily,

Byl u nás Mikuláš

3. 12. 2021 do 1. B dorazil Mikuláš, čerti a andělé. Dětem za krásné básničky a slib, že budou hodné, nadělil balíček dobrot. Na fotky