1.B

Exkurze prvních tříd

Žáci prvních tříd strávili v pondělí 20.6. příjemné dopoledne na Kynologickém cvičišti v Lounech. Členové ZKO Louny předvedli dětem ovladatelnost a poslušnost psů. Nejvíce se

Pasování na čtenáře

   Pasování prvňáčků na Rytíře Řádu  čtenářského je slavnostní zakončení projektu na podporu čtenářské gramotnosti zvaného „Už jsem čtenář.“ Žáci předvedli své čtenářské umění, znalost

Prvňáčci navštívili ZUŠ v Lounech

ZUŠ Louny si dnes 18. 5. připravila pro naše prvňáčky prohlídku školy.Pestrou nabídku z různých oborů si mohly děti také vyzkoušet. Tančili jsme s hůlkou

Prvňáčci navštívili Vrchlické divadlo

Dnes žáci prvních tříd navštívili Vrchlické divadlo, kde zhlédli pohádku „Rákosníček a hvězdy“, kterou jim zahráli herci z pražského divadla Anfas. Ve chvíli, kdy na

Žáci ze 3.B nám představili ,,blueboty,,

Žáci ze 3. B nás seznámili se základy programování pomocí včelky bluebot. V tělocvičně na 6 stanovištích děti tancovaly, hledaly ztracená písmenka, počítaly a kreslily.

Prvňáčci navštívili knihovnu

V minulém týdnu navštívili žáci prvních tříd lounskou knihovnu, kde měli možnost seznámit se se spisovatelkou Lucií Gebauer, která napsala krásnou knížku „Království malých čtenářů

Noční výprava za ztracenými knihami

Dnes jsme navštívili opět knihovnu, tentokrát v rámci projektu ”Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka” a setkali se s autorkou knihy Království malých čtenářů