Zahájení školního roku 2021/22

Vážení rodiče, milí žáci,

prázdniny se chýlí ke svému konci, ve škole probíhají poslední úpravy ve třídách a všichni učitelé se těší, až usednete po 2 měsících do školních lavic. Věříme, že se těšíte také.

Ani letos se nevyhneme dodržování nastavených hygienických opatření. Společně jsme to zvládli v loňském školním roce, zvládneme to určitě i letos.

1., 6. a 9. září nás čeká preventivní screeningové testování antigenními testy, ve společných prostorách je potřeba nosit chirurgickou roušku nebo respirátor, nutná bude také častá desinfekce rukou a větrání tříd.
Testovat se nebudou žáci, kteří
– jsou očkováni a po druhé dávce uplynulo minimálně 14 dní (je nutné nejpozději 1.září přinést certifikát)
– prodělali Covid -19 a od pozitivního testu neuplynulo 180 dní (pokud nebylo doloženo potvrzení v jarním období, je nutné toto doložit)
– doloží negativní výsledek testu z odběrového místa (Ag test ne starší 72 hodin, PCR test ne starší 7 dnů).

Pokud zákonní zástupci vyjádří nesouhlas s testováním svého dítěte z jiných než výše uvedených důvodů, musí se žák pohybovat ve škole pouze s nasazenou ochranou úst a nosu. To znamená během vyučování i během přestávek. 

Pokud by zákonní zástupci nesouhlasili s testováním a ani s nošením respirátoru-roušky, nemůže se žák účastnit vyučování. V takovém případě je zákonný zástupce povinen žáka z vyučování omluvit třídnímu učiteli.

Škola bude 1. září 2021 otevřena od 7.40 hodin

Žáci 2. – 9. ročníku se po příchodu do budovy školy přesunou do svých tříd. Začátek vyučování pro žáky 2. – 9. ročníku je v 8 hodin. 

Žáci budou do budovy školy vstupovat sami, bez doprovodu rodičů.

Vyučování bude první školní den (ve středu) ukončeno nejpozději po první vyučovací hodině, tedy v 8,45 hod.

Prosíme zákonné zástupce, aby na své děti čekali před školou.

Zahájení školního roku pro prvňáčky

Slavnostní zahájení školního roku pro naše prvňáčky proběhne na školním hřišti za účasti rodinných příslušníků v 8. 15 hodin. 

Prosíme rodiče našich prvňáčků, aby společně se svými dětmi vstupovali do budovy školy až v 8 hodin.

Po slavnostním přivítání, z důvodu rizik vyplývajících z vyšší koncentrace osob na velmi malém prostoru, pak zahájí prvňáčci školní rok ve třídě s paní učitelkou a v úvodu s nejvýše 2 dospělými. 

Organizaci dalších dnů obdrží žáci i rodiče od třídních učitelů.

Školní družina

Školní družina zahájí provoz 2. září 2021. Ranní družina bude v provozu až do odvolání opět ve škole, stejně jako v loňském školním roce.

Zápis do školní družiny předávání a placení objednaných čipů proběhne 1. září 2021 od 8 – 10.30 hodin v budově školní družiny – vchod z Hilbertovy ulice. 
Prosíme rodiče, aby do budovy nevstupovali najednou.

Školní jídelna

Všichni žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování (v červnu odevzdali přihlášku ke stravování), budou mít obědy na září automaticky objednány. V případě nezájmu o obědy, je nutné je ODHLÁSIT.

Odhlásit obědy můžete:
v aplikaci strava.cz,
telefonicky u vedoucí školní jídelny
emailem na wawreckova@zsjak.cz

Více informací k platbám ve školní jídelně najdete zde.

Vnitřní řád školní jídelny zde

Věříme, že s vaší pomocí a pochopením vše zvládneme a výuka bude probíhat standardně v prezenčním režimu.

Moc se na vás všechny těšíme.