6.A

Weihnachtslieder

21. 12. 2021 se ve škole nesl ve znamení zpívání koled. Žáci plnili tento “úkol” z adventního kalendáře také v německém jazyce. Kromě toho vytvářeli

Weihnachten

Předvánoční čas si užívají i žáci 6. A. V hodinách němčiny se seznamují se slovní zásobou k tématu “Weihnachten” a postupně ji prohlubují. Pro své

Třídní schůzky

Vážení rodiče, ve čtvrtek 24. 9. 2020 se od 17 hodin (vzhledem k současné epidemiologické situaci) uskuteční třídní schůzky online. Odkaz pro připojení získáte na

Programování v Minecraftu

Stejně jako v loňském roce i letos vám naše škola nabízí kroužek Programování v Minecraftu 1. Baví Tě počítače a Minecraft? Chceš se naučit základy

Učivo 15. 6. – 19. 6. 2020

Pondělí 15.6.  Český jazyk Učebnice str.106/1 – cvičení neopisovat, pouze vypsat základní skladební dvojice. Jestliže bude podmět nevyjádřený, napište k přísudku do závorky. Matematika Učebnice 3.

Učivo 8. 6. – 12. 6. 2020

Pondělí 8.6.  Český jazyk Učebnice str.104/3 – cvičení napsat pouze v množném čísle a před podmět napsat ukazovací zájmeno.  (Ta) Stébla trávy se ve větru

Učivo 1. 6. – 5. 6.

Pondělí 1.6.  Český jazyk Nejdříve si zopakujeme, co je podmět a přísudek: https://www.youtube.com/watch?v=vEaUKt5H22Y&t=59s   Učebnice str.101/2 – věty přepsat, podtržením vyznačit základní skladební dvojice. Nad podst.