Marcela Ullrichová

Učivo 15. 6. – 19. 6. 2020

Pondělí 15.6.  Český jazyk Učebnice str.106/1 – cvičení neopisovat, pouze vypsat základní skladební dvojice. Jestliže bude podmět nevyjádřený, napište k přísudku do závorky. Matematika Učebnice 3.

Učivo 8. 6. – 12. 6. 2020

Pondělí 8.6.  Český jazyk Učebnice str.104/3 – cvičení napsat pouze v množném čísle a před podmět napsat ukazovací zájmeno.  (Ta) Stébla trávy se ve větru

Učivo 1. 6. – 5. 6.

Pondělí 1.6.  Český jazyk Nejdříve si zopakujeme, co je podmět a přísudek: https://www.youtube.com/watch?v=vEaUKt5H22Y&t=59s   Učebnice str.101/2 – věty přepsat, podtržením vyznačit základní skladební dvojice. Nad podst.

Učivo 25. 5. – 29. 5.

Pondělí 25. 5.  Český jazyk Učebnice str. 97/6                      97/7 – přepsat, nad slova číslicí určit

Učivo 18. 5. – 22. 5.

Pondělí 18.5. Český jazyk Učebnice str. 94/8 – z první věty vypsat všechna podstatná jména a určit pád, číslo, rod a vzor Matematika Učebnice 3.

Učivo 11.5. 15.5. 2020

Pondělí 11.5. Český jazyk Učebnice str. 91/1 Přepsat 1. – 3.větu. Najít všechna slovesa a barevně podtrhnout – zeleně – čas minulý, modře – čas

Učivo 4.5. – 7.5. 2020

Pondělí 4.5. Český jazyk Učebnice str. 89/3 – doplnit, zapsat správné dvojice a do závorky připsat k příslovcím slovo protikladné Můžete procvičovat slovesa. Opět můžete

Učivo 27. 4. – 30. 4. 2020

 V tomto týdnu se zaměříme na procvičování slovních druhů, jednoduché a složené slovesné tvary, zvratná slovesa.  V matematice to budou početní operace do milionu a